0472 36 98 72 info@mpcooling.be

Privacy Policy

Lees hier ons privacybeleid

MP Cooling vindt jouw privacy belangrijk! Wij gaan dan ook op een veilige en confidentiële manier om met uw persoonsgegevens.

 

Wie contacteren in geval van vragen:

Verwerkingsverantwoordelijke: MP Cooling – Mandekensstraat 306 – 9200 Baasrode met ondernemingsnummer: 0648.922.278.
Gelieve enkel schriftelijk contact op te nemen.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Door het invullen van de formulieren op de website van MP Cooling of andere sites waarbij u reageert op een advertentie van MP Cooling geeft u toestemming aan MP Cooling om de verstrekte gegevens te registreren.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze normale bedrijfsdoeleinden. Verder zijn bepaalde gegevens noodzakelijk in functie van de contacten die daaruit kunnen voortvloeien (vb: adresgegevens van bestaande klanten zijn nodig om op een later tijdstip indien nodig onderhoud of herstellingen te kunnen uitvoeren).

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

MP Cooling zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

Wat zijn je rechten:

U beschikt over volgende rechten:

  • Recht op gratis toegang en inzage van uw persoonsgegevens
  • Recht op verbetering, verwijdering en beperking voor zover de info niet noodzakelijk is ingevolge de wet of ingevolge de effectieve contractadministratie
  • Recht van verzet: u beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen
  • Recht van intrekking van de toestemming: wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be

De aanvraag gebeurt schriftelijk op het postadres MP Cooling en zal binnen 10 werkdagen behandeld worden.

 

Doorgifte van gegevens aan derden:

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.
MP Cooling zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid:

MP Cooling neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Op eenvoudig verzoek is een overzicht verkrijgbaar van alle genomen maatregelen.

 

Gebruikersvoorwaarden

MP Cooling besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van de website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
In geval van wijziging aan onze Privacy Statement, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.